اطلاعات تماس

برای برقراری ارتباط ، ارسال انتقاد و پیشنهاد بهترین راه پل های ارتباطی کاردوزک هستند. شما می توانید با استفاده از اطلاعات زیر یا از طریق فرم سمت چپ ، نسبت به ارسال نظر ، انتقاد و پیشنهاد به اقدام نمایید.


اصفهان خیابان امام خمینی محله دهنو کوچه شهید سیامک نیکخواه

3133861336 / 09134720155
kardoozakapp@gamil.com

فرم نظر ، انتقاد و پیشنهاد / فرم شکایت